Bonding Experience By Snoep reizen

Privacy


Privacy Statement 

Snoep Reizen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt en is te vinden in onze uitgebreide Privacy Statement. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens


Vertrouwelijk 

Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden. 


Reis- en boekingsgegevens 

Snoep Reizen stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende reisorganisatie ten behoeve van een goede uitvoering van uw reis. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

U heeft als klant het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens indien gewenst. 

Algemene Voorwaarde


Indien u bij Snoep Reizen een boeking onderbrengt dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Wij bevestigen dat wij optreden als uw tussenpersoon wanneer de boeking door bemiddeling bij de verkoop van een (pakket)reis van een andere reisorganisator en/of bij de verkoop van losse diensten tot stand is gekomen. 

Wij dragen als tussenpersoon geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten. 

Wij bevestigen dat wij niet optreden als reisorganisator indien uw (pakket)reis geboekt wordt onder onze (Snoep Reizen) eigen naam u blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen (samengestelde reis) indien wij (Snoep Reizen) optreden als tussenpersoon voor een in het buitenland gevestigde reisorganisator. 

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst, geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens. 

Acceptatie van de boekingsbevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, de genoemde voorwaarden. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe. 


In aanvulling op de Reisvoorwaarden hanteert Snoep Reizen de volgende voorwaarden m.b.t. (aan)betalingsregeling, annuleringsvoorwaarden, herroepingsrecht en de klachtenprocedure: 

 • Betaling; De betaling dient direct na de boeking te worden betaald, het te betalen bedrag wordt vermeld op de definitieve boekingsbevestiging/factuur. Houdt u zich aan uw betalingsverplichtingen, zodat de doorgang van uw reis niet in gevaar komt. 
 • Contant betaling: Bij een contante betaling gaat u akkoord met €10,00 tot €15,- toeslag (van €50 tot €2000) ivm stortingskosten 
 • Geld ophalen: Indien u behoefte hoeft heeft dat Snoep Reizen uw contante geld komt ophalen, dan gaat u akkoord met een toeslag van €15 benzinekosten binnen 50km vanaf Almere buiten.  
 • Credit Card betaling: Indien u een betaling wilt verrichten via Creditcard dan geld een 4% toeslag i.v.m. transactiekosten van PayPal 
 • Betalingslink: Betalen via IDEAL zijn er geen extra kosten aan verbonden 
 • Annuleringsvoorwaarden: Na bevestiging van uw boeking is annulering niet meer mogelijk. 
 • Herroepingsrecht; het herroepingsrecht vervalt zodra de definitieve boekingsbevestiging/ factuur is ontvangen. 
 • Alleen klachten die schriftelijk zijn ontvangen kunnen door Snoep Reizen in behandeling worden genomen. 


ReisTegoed Opwaardering (voorheen "spaarplan" genoemd)

 • Alle betalingen dienen per bank overgemaakt te worden onder vermelding van uw ReisTegoed Klantnummer.
 • Uw tegoed kunt u alleen gebruiken voor een reis verzorgd door "Snoep Reizen".
 • Nadat uw eerste reisdoel is bereikt en u heeft uw tegoed niet volledig opgebruikt,
  dan kunt u doorsparen voor een volgende reis.
 • Indien u niet wenst door te sparen, dan blijft uw tegoed openstaan bij "Snoep Reizen";
  dit tegoed wordt niet aan u teruggestort. *met uitzondering van, schuldhulpbemiddeling, faillietverklaring, daklooskeid. In alle gevallen moet de klant bewijs kunnen aantonen)
 • U kunt maandelijks een minimaal bedrag van €25 sparen. U bent niet verplicht om iedere maand te sparen.
 • U ontvangt een unieke betaallink met een bedrag van €25. U kunt dit bedrag desgewenst verhogen om uw reisdoel eerder te bereiken.
 • U ontvangt omstreeks de 30ste van elke maand een overzicht met de reistegoed. indien u geen bedrag opwaardeert dan ontvangt u ook geen overzicht. 
 • Op uw spaargeld worden maandelijks administratiekosten van € 2 ingehouden ongeacht als u spaart of niet. 

 

Juridische informatie


De informatie op deze website is samengesteld met als doel informatie te verschaffen over Snoep Reizen, haar activiteiten, aanbod, gelieerde ondernemingen en partners. 

Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven. Een bezoek aan onze website impliceert dat u er mee akkoord gaat dat Snoep Reizen (en/of gelieerde ondernemingen en partners) niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van deze website. 


Disclaimer


Snoep reizen besteedt de grootste zorg aan de correctheid van haar website. Echter, waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Eventuele typ- en drukfouten kunnen we daarom niet altijd voorkomen. Snoep Reizen is niet gebonden aan deze fouten. Het is tevens mogelijk dat een website van derden fouten bevat. Ook hier is Snoep Reizen niet aansprakelijk voor. Prijzen op websites van derden kunnen snel veranderen. Snoep Reizen is niet aansprakelijk voor de prijsverschillen tussen onze website en de websites van derden.


Copywright


Het logo van Snoep Reizen is een beschermd beeldmerk. Elk gebruik hiervan is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoep Reizen. Ook het kopiëren van de foto’s die gebruikt worden op de website is verboden. 


Reacties via Social Media


Snoep Reizen behoudt zich het recht te allen tijde reacties op posts te verwijderen, ook zonder opgaaf van reden. Algemeen onaanvaardbare geachte reacties worden altijd verwijderd. 

Privacywetgeving (AVG / GDPR) 


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op het beleid van Snoep Reizen voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Wat verandert er? 

Alle organisaties in de EU, dus ook Snoep Reizen, moeten nadenken over het vastleggen van persoonsgegevens van klanten/bezoekers, hoe deze gegevens te bewaren en hoe te beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: 

 • Het bewaren van persoonsgegevens 
 • Het beschermen van persoonsgegevens 
 • Het melden van datalekken bij de toezichthouder 

 

Het beleid van Snoep Reizen 

Alle afspraken die Snoep Reizen hierover maakt, zijn vastgelegd in een Beleidsplan dat inzichtelijk is voor klanten/bezoekers. Hiermee voldoen wij aan de verplichting in de wet die voorschrijft dat je moet aantonen dat je aan de wetgeving voldoet. 

  

Hoe werkt dat precies, die privacywet?

1. Bewaren van persoonsgegevens

 • Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers, email adressen en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. In het Privacy statement staat uitgelegd welke gegevens door Snoep Reizen worden geregistreerd, waar deze worden bewaard en hoe je inzicht kunt krijgen welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn. 

 2. Bescherming van persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

3. Wij gebruiken persoonsgegevens om de diensten die we aanbieden zo efficiënt mogelijk te managen en verbeteren, inclusief:

 • Het verwerken van boekingen; 
 • Het verbeteren van onze online diensten, inclusief onze websites en mobiele applicatie; 
 • Het opsporen en voorkomen van fraude, zodat u veilig en vertrouwd kunt boeken; 
 • Het verder ontwikkelen van ons productaanbod, onze technologische systemen en de manier waarop we met u communiceren; 
 • Het bieden van een gespecialiseerde en gepersonaliseerde service om aan uw wensen te voldoen, inclusief het aanbieden van relevante marketing materialen die aansluiten bij uw interesses. 
 • Het onderhouden van persoonlijk contact met u, via telefoon, email, post of social media, zodat we u zo efficiënt mogelijk kunnen helpen met (boekings)aanvragen. 

 

4. Als u een boeking maakt bij SnoepReizen ,als hoofdboeker, passagier of betalende partij, kan Snoep Reizen of onze Service Provider de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; 
 • (Zakelijk) Telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Adres; 
 • Financiële informatie, zoals bankpas of credit card gegevens; 
 • Reis gerelateerde informatie, zoals paspoort of visum gegevens; 
 • In sommige gevallen zullen we ook gegevens verzamelen die persoonlijker van aard zijn, zoals medische informatie, handicaps en speciale voorkeuren om uw boeking af te kunnen stemmen op uw persoonlijke behoeften en wensen. 


5. Uw persoonsgegevens worden door Snoep Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

6. Datalekken

In de nieuwe wetgeving is het verplicht om datalekken te melden. Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid toch persoonsgegevens ‘op straat’ terecht zijn gekomen, dan dient Snoep Reizen dat te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Na melding van een datalek heeft Snoep Reizen een informatieplicht die voorschrijft dat klanten/bezoekers worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. Meer hierover lees je in onze Procedure datalekken. 

  

Vragen hierover? 

Mochten bepaalde zaken met betrekking tot ons beleid onduidelijk zijn of mocht je andere privacy-gerelateerde vragen hebben aangaande onze dienstverlening, dan kun je bij ons terecht via: Info@snoep-reizen.nl